Fonden Hjejleselskabet er en realitet

Tirsdag d. 27. oktober 2020 blev en dag til historiebøgerne.

Efter stort forberedende arbejde besluttede aktionærerne i Hjejlen A/S tirsdag at stemme for en historiske ændring af stor betydning for fremtiden. Man besluttede at overdrage aktiviteterne omkring sejladsen på søerne til Fonden Hjejleselskabet, som herefter vil drive selskabet videre.

Bestyrelsesformand i Hjejlen A/S, Peter Stampe udtaler ”Det var en kæmpe fornøjelse at opleve den nærmest entydige opbakning aktionærerne i aften har vist os. Det giver et rygstød til det kommende arbejde. Det var en vigtig milepæl i selskabets historie, og nu er vi klar til at fortsætte den fantastiske udvikling vi er i gang med. Vi er klar og gearet til fremtiden på et helt nyt niveau

Med vedtagelsen blev det hermed anerkendt at der er fundet en konstruktiv og fremtidssikret løsning som kan være med til at skabe yderligere positiv udvikling i det historiske selskab og hjælpe med til at bevare de gamle både på søerne.

Ændringen betyder bl.a. at der åbnes for et helt nødvendigt offentligt tilskud, på lige fod med øvrige attraktioner og kulturinstitutioner. Silkeborg Kommune har vedtaget en årlig støtte på 1,5 million, under forudsætning af konstruktionen. Det bliver desuden muligt at hente eksterne midler fra fonde mm – en mulighed som ikke har været til stede tidligere.

Helt grundlæggende er der tale om en konstruktion hvor, Hjejlen A/S fastholder ejerskab af selskabets flåde. Flåden lejes ud til Fonden Hjejleselskabet, der herefter råder frit. Lejen er fastsat for en 3-årig periode med udgangspunkt i en vurdering af markedsvilkår og en økonomi, som sikrer hensigtsmæssigt vedligehold, i forhold til at bevare flåden, samt opfylder de nuværende og fremtidige sikkerhedskrav. Med et fast budget fastligges en 10-årig plan for at bringe flåden op på det ønskede niveau igen. Det markerer samtidig de planlægningsmuligheder den nye realitet med fast budget muliggør. Samlet set en sund konstruktion for både udvikling, sejlads og vedligehold. En sundere fremtid for selskabet, som nu er vedtaget af aktionærerne.

Fonden Hjejleselskabet forventes oprettet de kommende dage, til en overdragelse af aktiviteterne pr. 1. november 2020

Den tiltrædende bestyrelse mødes torsdag for at konstituere sig og træffe endelig beslutning om at tiltræde de fremlagte aftaler.


For yderligere information;

Peter Stampe, Bestyrelsesformand Hjejlen A/S – tlf 23 99 73 31