Vandstanden i Silkeborg søerne / Gudenåen – sommer 2018

Meget har været skrevet og sagt de seneste dage om vandstanden hvor Hjejleselskabet har sine mange dejlige gæster med på tursejlads i den fantastiske natur.

Og lad os bare starte med at sige – ingen fare på færde! Det har alene handlet om at forberede en potentiel udfordring på sigt.

Hjejlen og de øvrige både har sejlet her siden 1861 og gør det naturligvis også fremadrettet.

Helt konkret har den skønne danske sommer betydet at vandstanden i søerne har sænket sig til et niveau hvor man ikke længere kan regulere det tilstrækkeligt på den måde som det hidtil har været håndteret. Det handler om ca 10 cm alt i alt.

Den slags bliver løbende fulgt, og blev konstateret som værende en mulig kommende udfordring for sejladsen med udsigt til flere skønne uger med varmt dansk sommervejr. En sejlads med Hjejlen blev forstyrret af en cykel smidt fra gangbroen lige hvor Hjejlen sejler. Den lave vandstand og uheldige placering af cykel udfordrede Hjejlen da det højre skovlhjul ramte og kom kortvarigt ud af kurs. Derfor tog Hjejleselskabet straks fat i Silkeborg Kommune som kunne oplyse at man via traditionelle metoder ikke var i stand til at gøre mere. Her var allerede planer for et beredskab og der blev handlet hurtigt og professionelt. Stor cadeau til samarbejdet med Silkeborg Kommune herfra.

Det betød samtidig at Hjejlen midlertidigt ændrede sin måde at komme igennem det specifikke sving på Remstrup å hvor en potentiel udfordring ville kunne vise sig. Her har man sejlet på samme måde gennem 157 år, men for at forholde sig til den ændrede vandstand blev kurven ændret en smule.

Vandstanden er hævet til et niveau meget tæt på normalen. Der er hverken udfordringer på nuværende tidspunkt eller udsigt til at der skulle opstå udfordringer. Alt sejler helt efter planen, og Hjejleselskabet glæder sig over udsigten til en fortsat skøn sommer med masser af glade gæster ombord.

Med ønsket om en dejlig sommer for alle!

Thomas Klostergaard
Adm. Direktør
Hjejleselskabet